तालिम केन्द्रको भवन सरेको सूचना

राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र सरेको सूचना ः यहीं साउन ०१, २०७३ देखि राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र हरिहरभवनस्थित आफ्नो भवनबाट कर्मचारी संचय कोष भवन, हरिहरभवनको द्य ब्लकको चौथो तलामा सरेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ । सम्पर्क फोन नं. ५०१०३०४, ५०१०३०६ र ५०१०३०७