हाम्रो बारेमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय  सार्वजनिक ब्यबस्थापन तालिम केन्द्र हरिहरभवन, पुल्चोक, ललीतपुर   नेपाल सरकारको राजस्व तथा आर्थिक प्रशासनको क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गराउन २०३७ साल फागुन २९ गते राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र स्थापना भएको हो । केन्द्रलाई विशेष गरेर राजस्व प्रशासन र आर्थिक प्रशासनसंग सम्बन्धित जनशक्तिको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने र राजस्व तथा आर्थिक क्षेत्रका समसामयिक विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान, सूचना प्रवाह तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने एक विशिष्ट संस्थाको रूपमा विकास गर्ने । केन्द्रलाई राजस्व र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी महत्वपूर्ण अभिलेखहरु संग्रह गरी सुरक्षित रुपमा राख्ने अभिलेख केन्द्र (Documentation Centre) को रुपमा विकास गर्ने । तालिम कार्यक्रमहरुको लागि सक्षम, प्रशिक्षित र उत्प्रेरित प्रशिक्षकहरुको व्यवस्था गर्ने ।